Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

您知道如何分辨 纯蜂蜜合成蜜 吗?

请参考... 蜂蜜标准蜂蜜测试

100% 天然纯蜂蜜

100% 无人工添加物

100% 符合新加坡政府标准 和 WHO世界卫生组织标准